fbpx

Är du nöjd med ditt liv? Vad skulle du vilja uppnå i livet? Hur kommer dina reflektioner om ditt liv se ut när du börjar närma dig slutet? Vad är ett gott liv, för dig?

Jag tycker att frågan om det goda livet till viss del har gått förlorat i vår tid. Vi frågar oss hellre andra frågor: Hur blir jag framgångsrik? Hur blir jag lycklig? Hur får jag ut så mycket som möjligt av min tid på jorden?

Allt det där är snävare frågor. De rör sig på ytan. Inte nödvändigtvis fel frågor, men frågorna med mig själv i centrum tenderar att missa målet för vad människor verkligen är på jakt efter.

Frågan om ett gott liv är en större fråga. Den frågan kan inbegripa både mig själv och andra, både min strävan och andras strävan, båda det lokala och det globala, det lilla och det stora. Därför vill jag hellre fråga mig själv vad ett gott liv är för mig, snarare än ett lyckligt liv.

Frågan om det goda livet härstammar från de gamla grekerna och dygdetiken. Eudaimonia eller “det högsta goda” är det ord som Aristoteles använde för att prata om ett gott liv. Det som vi idag lite slarvigt översätter med lycka eller engelskans happiness.

För Aristoteles handlade livet om en strävan efter det goda, inte bara för mig själv men också för familjen, gruppen och staden man befann sig i. Det var ett komplext begrepp som inte gick att svara på med ett “Jag blir lycklig om jag får mycket pengar” eller “Mitt liv kommer bli perfekt om jag bara får det där jobbet”.

Det goda livet utmanar på ett mycket mer fundamentalt plan. Vad är gott för mig i längden? Hur hänger det ihop med vad som är gott för världen? Det är erfarenheten som talar. Men jag tror inte att man behöver ha så många år på nacken för att lära sig tänka bredare om det goda livet, den goda livsföringen och hur det hänger ihop med strävandet efter en god värld.

/p

4 svar

  1. Talade idag med mitt 18-åriga barnbarn just om hur ett bra liv skulle vara. Det är kanske så att det generellt sett är lättare att prata om vad som inte är bra än att ställa sig frågan “hur vill jag att mitt liv ska vara, vad är bra för mig”.

  2. Ett gott liv för mig är att känna harmoni med familj, arbete, fritid , natur och miljö. Ett samspel där inte just jag är i fokus utan glädjen över att glädja andra som gör att jag blir en del av andras välmående , och givetvis så mår jag ju bra av det också .

Kommentera något på denna text...

Dela detta inlägga:

Relaterat innehåll